Eghtesad online magazine

محمد حسن فروزانفر معمار و گرافیست ایرانی در گفتگو با اقتصاد هنرآنلاین از روند شکل‌گیری ایده‌هایش می‌گوید؛ برای ساختن باید که نساخت

محمد حسن فروزانفر معمار و گرافیست ایرانی در گفتگو با اقتصاد هنرآنلاین از روند شکل‌گیری ایده‌هایش می‌گوید؛

برای ساختن باید که نساخت

“محمد حسن فروزان فر” معمار ایرانی و متولد 1372 در شهر قم است. او کارشناس رشته معماری است و این‌روزها بیشتر وقت و انرژی‌اش را صرف کلاس های “آرکی گراف” می کند. “آرکی گراف” ترکیبی عملی از معماری و گرافیک است و روی سوژه‌ها و مطالعات بینارشته‌ای تمرکز دارد. این مطالعات ابزارهای بیانی جدید و شخصی به هنرمندان می‌دهند. در پروژه شخصی”فروزانفر”، به نام”رفوتوریسم”(بازگشت به آینده) شاهد نگاهی به گذشته هستیم. این نگاه به گذشته در این پروژه با عناصر امروزی مثل تکنولوژی ترکیب و تلفیق شدند و نه گذشته را نشان می‌دهند و نه آینده را. بلکه بیشتر روی امر محال تمرکز دارند. این کلاژها تصاویری خیال انگیز از ترکیب معماری ایرانی با عناصر امروزی و یا تکرار همان معماری گذشته و رشد آن در فضا را نشان می‌دهند.

 

ادامه مقاله در هنر امروز